Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Győr-Újvárosi Segítő Szűzanya kegyképe

Kedves Testvérek!

Milyen nagy kegyelem az Istentől, Urunktól Jézus Krisztustól, hogy templomunkban újra megtapasztalható egy nagy közösségalkotó és összefogó erő. Ebben nagy közbenjárása van az Újvárosi Segítő Szűzanyának, aki velünk együtt élte / és éli át a „teremtő művet” - templomunk nagy változásait, lelki hitéletét - ezért hála az Újvárosi Szűz Máriának. Valóban nagy kegyelem, hogy mi hívek fontosnak tartjuk az összefogó erőt, mert a Szent Szűz közbenjárására, az Isten dicsőséges templomává válhatunk.

Templomunk bal oldali kápolnájában található az Újvárosi Segítő Szűz Mária kegyképe, melyet egykoron nagy tisztelet övezett. Sajnos az akkori plébánosok csak kis töredéke írt a kegyképről, annak történetéről, így a hálatáblácskák, ima meghallgatások, fogadalmi ajándékok jelzik a mai újvárosi hívő számára, hogy templomunkban mennyire nagy volt e kegykép tisztelete. A csodálatos Istenszülő Újvárosban is megmutatta csodás közbenjárását az Istennél.

Az egyik hálatáblácskán olvastam: „Hozd vissza Szűzanyám. 1948-73 K. L - né”. Fontos számunkra is, hogy az emberi élet keresse Mária oltalmát. Fontos az is, hogy Márián keresztül tapasztaljuk meg Jézus gondviselő szeretetét, hogy elhozza nekünk, Szent Fiának irgalmasságát. Hiszen földi zarándokutunk egy hely felé vezet az örök hazába ahol az Atya Isten, Jézus és Mária vár bennünket. Ott már nem ideiglenes, hanem örök élet vár bennünket. Az Újvárosi Mária kegykép tisztelete legyen számunkra mindig buzgó ügy, kérjük bátran közbenjárását és segítségét. Újvárosi Szűzanyánk legyél közösségünk, imádságos éltünk kegyes közbenjárója, és add, hogy mindig hűek legyünk Szent Fiadhoz. Kérjük az Újvárosi Segítő Szűz Mária csodás közbenjárását.

 

(Az ima meghallgatásokat kérjük jelezze plébániánkon vagy templomunkban)

 

Az Úr 2012 évében, június 8-án Prágai Szent Ágnes ünnepén.

Horváth Csaba

 

 Képriport a Szűzanya kegyoltáráról. Megtekinthető itt.

 


 

 

Énekek a Győr-Újvárosi Szűzanyához.

A „Szeretettel jönnek hozzád dallamára”. (Ho:230)

 

1.Köszöntsük szép Szűzanyánkat a kegyelmek asszonyát,

Aki csodákat tett vélünk, Ő a mi édesanyánk.

Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,

Újvárosi Szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.

 

2. Szent vagy Uram szent a mennyben angyalaid körében,

Újvárosi Szűzanyánkkal, dicsőítünk tégedet.

Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,

Újvárosi Szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.

 

3. Betegek oltalmazója, szomorúak vigasza,

Részesíts szent kegyelemben, s mutasd meg anyaságodat.

Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,

Újvárosi Szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.

 

4. Ím az Újvárosi Szent Szűz, Segítő édesanyánk,

Tartsd meg szívünk liliomát, az Isten szent templomát.

Refr: Szent kegyképed oltalmazzon, s bánatomban vigasztaljon,

Újvárosi Szép Szűzanya hozd el Fiad irgalmát.

Horváth Csaba 2012.08.23

 Ének a Győr-Újvárosi Segítő Szűzanyához

Az” Örvendezzünk jertek, áhítatos lelkek” dallamára.

1. Újvárosi Szűzanya eljöttünk templomodba

Ki oly sokszor megsegítesz!

Kérünk mi most téged, hogy buzgó szívünkből.

Szálljon fel imádságunk.

 

2. Legyél közösségünk, imádságos éltünk

Kegyes közbenjárója.

Add, hogy mindig hűek, legyünk Szent Fiadhoz

Bármi ér életünkben.

 

3. Újvárosi Szűzanya, kegyelmeknek adója

Segíts meg gyötrelmünkben.

Hogy keresztjeinket, mi bátran vegyük fel.

Segíts jó Édesanyánk!

 

4. Felajánljuk magunkat, teáltalad Jézusnak,

így hódolunk teelőtted.

Ne feledkezzél meg a föld nyomoráról,

Hajolj le híveidhez.

 

5. Bűn nélküli Mária, Újvárosi Szűzanya

Képed előtt imádkozván.

Kegyes oltalmadba, ajánljuk magunkat,

Fogadj be szent Szívedbe.

 

Imádság az Újvárosi Segítő Szűzanyához

 

Könyörögjünk!

 

Szűz Mária te vagy a mi oltalmazónk! Testünket és lelkünket ma, mindennap és halálunk óráján a Te oltalmadba, különös gondviselésedbe, anyai szívedbe ajánljuk. Néked ajánljuk minden reményünket, minden örömünket, minden gondolatunkat és esendőségünket, életünket és halálunkat. Jóságos, Segítő Szűz Anyánk, Te reád bízzuk a Győr- Újvárosi egyházközség minden jelenlegi és jövőbeni tagját: családjainkat, a gyermeket váró édesanyákat, hittanosainkat, ministránsainkat, énekeseinket templomunk mindenkori szolgálattevőit; betegeinket, a szenvedőket és a távollévő testvéreinket; az Újvárosban lakó, Istent kereső lelkeket, hogy mielőbb eljussanak a katolikus hit világosságára és vigasztalására. Hathatós közbenjárásodra bízzuk megholt családtagjainkat, temetőben nyugvó hozzátartozóinkat. Közbenjárásod érdemei által eszközöld ki nekünk a kegyelmet, hogy minden gondolatunkban, szavunkban és tetteinkben isteni Fiad szent  akaratát teljesítsük, és boldog napokat érhessünk. 

 

Újvárosi Segítő Szűzanya; könyörögj érettünk!